WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

Oferujemy 22 turystyczne rowery firmy  Biria z przeznaczeniem  dla dzieci i młodzieży na aluminiowych ramach. Rowery są wyposażone w niezbędne akcesoria do bezpiecznej jazdy.


Cennik:

1 godzina wypożyczenia roweru – 7 zł
1 doba wypożyczenia roweru – 40 zł
1 tydzień wypożyczenia roweru – 180 zł

Dla grup powyżej 5 osób ceny wypożyczenia rowerów do negocjacji.

 

 

Regulamin wypożyczalni rowerów

 

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Wypożyczalnia nie organizuje rajdów rowerowych, a jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Rajdy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 3. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 4. Aby wypożyczyć rower należy:
       - przedstawić dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
       - być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
       - podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków  wypożyczalni,
       - wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania roweru,
       - wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
 5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
 6. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim .
 7. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.
 8. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą
 9. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 10. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży  przedstawić w Ośrodku Szkoleniowo Kolonijnym w Warzenku.
 11. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego  roweru lub jego naprawy.
 12. Za wady ukryte  wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Opłatę za wynajem roweru pobieramy z góry.
 14. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 200 zł.
 15. Na czas wypożyczenia zatrzymujemy kaucję i sporządzamy umowę .
 16. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 17. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.
 18. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.